SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK,

DYREKTORÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH


STRATEGIA PODATKOWA 2021.

Jak się przygotować?

Patronat medialny: INFOR.PL

Patronat: Polski Związek Pracodawców Ochrona

Hosted by
Małgorzata Jędrusik
Katarzyna Hryszko and
Izabela Ścierska-Kulma
April 22nd | 10:00 CEST | Show in my timezone

Broadcast has ended. You may watch the replay!

You can still register and watch the replay!

logo

Plan spotkania - czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia?

Czym jest strategia podatkowa, informacja na jej temat i kto jest objęty nowym obowiązkiem?

Strategia podatkowa a system tax compliance (procesy, procedury i zarządzanie podatkami).

Kiedy i w jaki sposób należy zrealizować nowy obowiązek informacyjny?

Tajemnica przedsiębiorstwa - dobór danych na potrzeby przygotowania sprawozdania.

Skąd czerpać informacje mogące stanowić pomoc w pracach nad wdrożeniem strategii podatkowej w organizacji?

Dlaczego warto przygotować i wdrożyć strategię podatkową korzyści dla podatnika.

Strategia podatkowa oraz informacja o zrealizowanej strategii krok po kroku: jakie działania podjąć, aby skutecznie wdrożyć strategię podatkową?

Sesja Q&A – pytania i odpowiedzi

about

Izabela Ścierska-Kulma

Izabela jest dyrektorem w Enodo Advisors. Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Jej główną specjalizacją jest bieżące doradztwo podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Izabela jako doświadczony konsultant realizowała i nadzorowała liczne projekty zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych, m.in.: przeglądy podatkowe (w tym przeglądy w ramach badania sprawozdań finansowych, badania typu due diligence); sporządzanie opinii podatkowych; sporządzanie wniosków o interpretację; postępowania podatkowe.


about

Katarzyna Hryszko

Katarzyna jest managerem w Enodo Advisors. Posiada 9-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków VAT, PCC i CIT. 


Katarzyna brała udział w licznych przeglądach podatkowych, badaniach due diligence, projektach reorganizacyjnych, jak również zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Opinie naszych Klientów:

April
22
Thursday
April 22nd
10:00 CEST