SZKOLENIE DLA członków zarządów spółek,

dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Postępowanie karnoskarbowe:

czy można go uniknąć?

Patronat medialny: INFOR.PL

Patronat: Polski Związek Pracodawców Ochrona

Hosted by
Enodo Advisors
Hubert Cichoń and
Andrzej Wapowski
March 18th | 10:00 CET | Show in my timezone

Broadcast has ended. You may watch the replay!

You can still register and watch the replay!

logo

Oto planowana tematyka webinaru:

Wprowadzenie

Specyfika odpowiedzialności karnoskarbowej oraz specyfika postępowań karnoskarbowych.

Prawnopodatkowe skutki korekty zobowiązań podatkowych

Teoria i praktyka.

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na zarządy?

Casus spółki z o.o. z branży logistycznej - w kontekście postępowań karnoskarbowych.

Interpretacje indywidualne

Zastosowanie się do interpretacji jako okoliczność wyłączająca ściganie.

Nie tylko członkowie zarządów

Kto jeszcze może ponosić odpowiedzialność karnoskarbową.

Wyroki NSA a praktyka

Instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych przez organy podatkowe w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Działania prewencyjne

Jakie działania prewencyjne należy podjąć aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Uchybienia organów prowadzących postępowania karnoskarbowe

Najczęściej popełniane uchybienia organów prowadzących postępowania karnoskarbowe - jak je wykorzystać w toku postępowania sądowego.

Procedury podatkowe

Jako narzędzie minimalizacji ryzyka karnoskarbowego.

about

Hubert Cichoń - Partner, Radca prawny

Hubert należy do grona najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie międzynarodowego opodatkowania oraz fuzji i przejęć.


Specjalizuje się w:

✔️ zagadnieniach związanych z transakcjami obejmującymi nabycie polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych,

✔️ podatkowymi aspektami bieżącego funkcjonowania spółek kapitałowych, osobowych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prawem karnym skarbowym.

about

Andrzej Wapowski - Radca prawny

W działalności zawodowej specjalizuje się w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz postępowaniach karnoskarbowych.


Andrzej posiada obszerne doświadczenie w:

✔️ reprezentowaniu klientów w ramach postępowań przed organami podatkowymi oraz zastępstwie procesowym w ramach postępowań sądowych (w tym jako obrońca w sprawach karnoskarbowych);

✔️ zabezpieczaniu pozycji podatkowej podatników poprzez wsparcie przy strukturyzacji transakcji gospodarczych oraz poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego;

✔️ bieżącym doradztwie podatkowym;

✔️ prowadzeniu przeglądów podatkowych (w tym analiz typu Due-diligence).

Opinie naszych Klientów:

March
18
Thursday
March 18th
10:00 CET